HØRING - MAI 2018

HØRING - MAI 2018

Høring for mai inneholder flere viktige RENblader som er arbeidet med over lengre tid, og som vi håper at dere gir tilbakemeldinger på. Det er satt en stram tidsfrist for tilbakemelding, men vi håper dette går greit.

RENblad 4100 – Lavspenningsnett - Kundetilknytning - utførelse

Last ned 4100

Nye NEK 399 ble lansert i mars og gjøres offisiell i start av juni. RENblad 4100 revideres med hensyn på dette, og inneholder nå praktisk tilnærming til alle typer inntak.

Tilbakemelding innen 20 juni til Andrè Indrearne: andre@ren.no

 

RENblad 3010 – Kraftproduksjon – Praktisk håndtering av plusskunder

Last ned 3010

Det er laget et nytt RENblad som beskriver praktiske og teoretiske forhold ved tilknytning av plusskunder. Det er stor utvikling og mye spørsmål til REN knytett til fagområdet og RENbladet skal bidra til økt kunnskap om plusskunder.

Tilbakemelding innen 20 juni til Andrè Indrearne: andre@ren.no

 

RENblad 8152 – Korrosjon på nettkomponenter

Last ned 8152

Prosjektgruppe Valg krav og bruk av utstyr har sammen med DNV GL  utarbeidet et nytt RENblad om korrosjon på nettkomponenter.  Formålet med dette RENbladet er å gi en beskrivelse av ulike former for korrosjon, først litt generelt og deretter mer spesifikt om korrosjon på nettkomponenter. Typiske korrosjonsangrep og eksempler på utsatte komponenter er illustrert med bildemateriell for gode og mindre gode løsninger. Bladet tar også for seg hvordan man kan unngå eller redusere farene for korrosjon i nettet.

Tilbakemelding innen 20 juni til Kåre Espeland: kare@ren.no

 

RENblad 1824 Montasje av midlertidig avspenning

Last ned 1824

RENbladet tar for seg montasje av midlertidig avspenning i bestående linje. Dette kan enten være for å sette inn et dele i linja, eller at det legges ut en omleggingskabel og linja skal deles.

Tilbakemelding innen 20 juni til Kai Solum: kai@ren.no

 

RENblad 1827 Bruk av kran ved traversskift

Last ned 1827

RENbladet tar for seg muligheter ved bruk av kran ved skifte av traverser AUS.

Tilbakemelding innen 20 juni til Kai Solum: kai@ren.no

 

RENblad 1828 Jording av traverser med ståisolator

Last ned 1828

RENbladet kommer med et forslag til hvordan en travers kan jordes der det er etablert gjennomgående jord etter at anlegget er satt i drift. Typisk ved ettermontasje av OPGW. Prosedyren tar for seg både tretraverser og traverser av ledende materiale.

Tilbakemelding innen 20 juni til Kai Solum: kai@ren.no

 

RENblad 1829 Ombygging fra ståisolator til avspenning

Last ned 1829

RENbladet kommer med forslag til hvordan man kan bygge om et punkt fra en E- bæremast med ståisolatorer til en H- avspenningsmast.

Tilbakemelding innen 20 juni til Kai Solum: kai@ren.no

 

RENblad 1830 Til og frakobling av vertikalt montert bryter

Last ned 1830

RENbladet kommer med forslag til hvordan en vertikalt montert bryter kan settes opp og tilkobles AUS. RENbladet har også forslag til hvordan det kan monteres avledere på denne bryteren.

Tilbakemelding innen 20 juni til Kai Solum: kai@ren.no

 

RENblad 1831 Toppkontroll AUS

Last ned 1831

RENbladet tar for seg en måte å utføre toppkontroll av linjer på spenning opp til 132kV.

Tilbakemelding innen 20 juni til Kai Solum: kai@ren.no