Høring mai 2017

Høring mai 2017

Det er fem RENblader på høring i mai, som alle handler om RENblader innen luftnett.

RENblad 2007 – Luft 1-36 kV – Prosjektering.

Last ned HER

RENblad 2007 er tilpasset den nye normsamlingen NEK 445:2017.  og består av to hovedeler: forskriftskrav og normkrav.

Normkrav del omfatter kun hovedpunktene i NEK445 og kan ikke erstatte normen.

Normene sitt hovedmål er at konstruksjon og materiell i luftledningsnettet dimensjoneres etter de lastene som faktisk oppstår på det gjeldende anleggsområde.

 

RENblad 2007 har også 4 vedlegg (last ned):

Vedlegg 1 – Innmåling av terreng

Vedlegg 2 – Oversikt over mastekonstruksjoner

Vedlegg 3 – veiledning til forprosjektering/planlegging

Vedlegg 4 – Endringer NEK445:2009 – NEK 445:2017.

 

RENblad 2013 – Luft 1-36 kV - Fellesføring

Last ned HER

Det er lagt ut en revidering av RENblad 2013 med nye tegninger, hovedstrukturen er beholdt.

 

RENblad 5011 – Luft – 0,23-1 kV – Fellesføring

Last ned HER

Hovedstrukturen er beholdt, nye tegninger. Det skal brukes fellesbegrep «ekomkabel» for alle typer ekomledninger.

Punkt 2.3 - Oppføring av nye ekomkabler som inngår i en allerede etablert fellesføring kan følge datidens forskrifter med hensyn på krav til avstand over bakkenivå/vei.

Ekomkabel kan henges separat over den gule varselringen, og også over kraftledningene. NB! Dette krever tillatelse fra nettselskap. Hvis dette utføres skal det utføres tilleggsmerking utover den gule varselringen.

Mekanisk beregning skal utføres i hvert enkelt tilfelle.

 

RENblad 2028 – Luft 1-36 kV – Tilstandskontroll og vedlikehold av stolper.

Last ned HER

Strukturen i RENblad er behold. RENblad beskrive en prosess som skal fullføres ifm. hakkespettkontroll:

  • Hakkespetthull skal oppdages og registreres.
  • For skaderegistrering skal brukes skjema – vedlegg 2 i RENblad.
  • Beregne stolpe om den er god nok – punkt 5.3 link til program. Stolpens styrke skal ikke reduseres mer enn 20 %.

Revidert punkt 4.2

  • Netting skal være varmgalvanisert
  • Nettet skal festes til stolpen med varmgalvaniserte kramper.
  • Det må være sikkerhet mot vanninntrenging Det må monteres en beskyttelses over inngangshullet som hindrer vann å komme inn og samtidig med lufttilgang for å unngå kondens. Dette for å hindre råtelomme.

 

RENblad 2012 – Luft 1 – 36 kV – Fundamentering og mastereis

Last ned HER

Det er lagt ut en revidering med nye kapitler og flere og nye tegninger.

Nye kapitler:

Punkt 7 – fundamentering på fjell

Punkt 10 -  fjellfundamentering – Beslag. Dette er en ny type fundament som kan erstatte stagene som vi bruker i dag. Fundamentet er i hovedsak ment til fjell, men kan også brukes i jordmasse. Da graves et fundament ned, slik at fjellbeslaget kan monteres oppå dette.

Punkt 11. Fundamentering på fjell – trykkstag 3 delt stag.

Punkt 14.1 Montasje av trykkstag i A master.

 

Høringsfrist er 20.06.2017. og tilbakemeldinger gis til Zvonko Tufekcic,  zvonko@ren.no