HØRING - JUNI 2018

HØRING - JUNI 2018

Høring for juni 2018 er et RENblad som er knyttet til stedfesting av ledninger i grunnen.

Til høringsgruppen

Høring for juni 2018 er et RENblad som er knyttet til stedfesting av ledninger i grunnen.

Stadig mer infrastruktur legges i grunnen både av praktiske og estetiske hensyn. I tettbygde områder fører dette etter hvert til problemer med å finne ledig plass til nye ledninger. Nøyaktige ledningskart er nødvendige for å finne gode løsninger for plassering av nye anlegg, - og å gjenfinne eksisterende anlegg.

I forbindelse med gravearbeid avdekker man av og til ukjente ledninger o.a. under bakken. For å lette senere gravearbeider i samme område, er det viktig å dokumentere plasseringen av slike ledninger før pågående gravearbeid avsluttes.

Kartverket har utarbeidet en standard, «Stedfesting av ledninger og andre anlegg i grunnen og i sjø/vassdrag», som vil gjelde for alle e-verk i Norge. Denne standarden ligger nå ute på høring, og har svarfrist den 1.juli.

<Link til høringsbladene til kartverket>

RENblad 8042 er en retningslinje som er utarbeidet av REN, i samarbeid med representanter fra bransjen, overholder alle krav i standarden til kartverket.

Last ned RENblad 8042

 

Prosjektgruppen:

Kim Arne Boska

Elektroutvikling AS

Ellen Sofie Melander

Hafslund Nett AS

Thore Andersen

BKK Nett AS

Eivind Aasland

Lyse Elnett AS

Anne Lise Hellerdal

Agder Energi AS

Kristoffer Sletten

Istad Nett AS

Bjørn Helge Sebusæter

Stange Energi Nett AS

 

Tilbakemelding innen 27 august 2018 til Hans Brandtun, hans@ren.no