HØRING JANUAR 2020

HØRING JANUAR 2020

Høringen for januar inneholder ett RENblad som omhandler kundetilknytning høyspent. Det legges også ut noen nye og noen oppdaterte RENblad i serien Internkontroll. Disse omhandler i hovedsak byggherreforskriften.

RENblad 4101 Høyspenningsnett - kundetilknytning - utførelse (last ned PDF)

RENblad 4101 er nytt RENblad som omhandler kundetilknytning høyspent. RENbladet tar utgangspunkt i NSPEK 399 Metode D:2019. RENbladet beskriver krav til samhandling og ulike tilknytningsløsninger for høyspenttilknytning opp til og med 24kV.

Kommentarer sendes til andre@ren.no

Høringsfrist: 27. februar 2020

 

INTERNKONTROLL

SHA blader 1100 - 1199     
 
Tittel endret og vesentlig omarbeidet.
Renbladet gir veiledning i sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på bygge- og anleggsplasser. Veiledningen beskriver også der selskapet kun deltar i et bygge- eller anleggsprosjekt som en entreprenør/arbeidsgiver uten selv å være byggherre eller byggherres representant. Veiledning tar hensyn til krav iht. byggherreforskriften, arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter og FSE.
Hovedbladet har skiftet tittel og er totalt omarbeidet. Fra tidligere å ta utgangspunkt i 3 prosjektnivåer, tas det nå utgangspunkt i definerte arbeidsoppgaver. Mange av de mindre omfattende oppgavene defineres nå utenfor kravet til byggherreforskriften. Vedlegg 1 som lister opp hvilke BHF oppgaver som skal gjøres når er endret til en sjekkliste. I påvente av at revidert forskrift skal tre i kraft er det lagt inn enkelte kommentarer i forhold til hva som er foreslått i ny forskrift. Oppdateres når vi kjenner endelig ordlyd i ny forskrift.
 

Kommentarer sendes til per.ole.mathisen@hms1.no

Høringsfrist: 28. februar 2020

 
 
Tittel og innhold endret. 
Renbladet lister opp 9 typiske arbeidsoppgaver for bransjen, beskriver ene og gir anbefaling for hvem som skal ansees som byggherre og om oppgaven er innenfor eller utenfor kravene til byggherreforskriften. 
Tidligere var RENblad 1101 «SHA-plan for prosjektnivå 1», nå er dette blitt «Oversikt arbeidsoppgaver i forhold til BHF».  
 

Kommentarer sendes til per.ole.mathisen@hms1.no

Høringsfrist: 28. februar 2020

 
 
1114 er samordnet med 1250
Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) iht. §§ 7-8 i byggherreforskriften. Mal i excel format som ligger integrert sammen med RENblad 1250 risikovurdering. 
RENblad 1114 har nå blitt felles SHA-plan mal for alle typer prosjekter. Den er blitt både forenklet og justert ved at det skal være enklere å krysse av for vedlegg en ønsker å ha med. RENblad 1114 er nå plassert på eget ark i samme excel fil med RENblad 1250.
 
      1250    IK: 0,23-420kV - Risikovurdering ved arbeid i elektriske forsyningsanlegg:
 
Vesentlig omarbeidet og i kombi med 1114. 
RENbladet er et verktøy i excel med programmerte hjelpefunksjoner for enklere valg av risikoforhold og utfylling av risikovurdering. RENbladet er ment å ivareta kravene til risikovurdering iht. arbeid i eelektriske anlegg (FSE), arbeidsmiljølovgivning og byggherreforskriften. 
Skjema for risikovurdering er omarbeidet. Det er nå blitt et excel ark med programmerte hjelpefunksjoner. Du velger hvilke risikoforhold / typer arbeidsoppgaver
som er aktuelle og vurderer disse. Det er lagt opp slik at det er mulig for det enkelte nettselskap å selv velge kategorier og risikoforhold som skal være tilgjengelig for egne ansatte. REN har definert basis risikopunkter som kan tilpasses av nettselskapet. RENblad 1250 er nå plassert på samme excel fil som RENblad 1114
 

Kommentarer sendes til per.ole.mathisen@hms1.no

Høringsfrist: 28. februar 2020

 
 
Nytt RENblad
Rollebeskrivelse for koordinator i prosjekterende fase. Forslaget til rollebeskrivelse er i utgangspunktet ment for bruk av nettselskapet når KP blir utpekt internt. Rollebeskrivelse beskriver ansvar, krav til kunnskap, oppgaver og rapportering. 
Etablert ny rollebeskrivelse for koordinator i prosjekterende fase (KP). Det er også lagt inn eget avsnitt med anbefalte krav til kunnskap og erfaring for den som skal inneha en slik rolle.
 

Kommentarer sendes til per.ole.mathisen@hms1.no

Høringsfrist: 28. februar 2020

 
Nytt RENblad
Rollebeskrivelse for koordinator i utførende fase. Forslaget til rollebeskrivelse er i utgangspunktet ment for bruk av nettselskapet når KU blir utpekt internt. Rollebeskrivelse beskriver ansvar, krav til kunnskap, oppgaver og rapportering. 
Etablert ny rollebeskrivelse for koordinator i utførende fase (KU). Det er også lagt inn eget avsnitt med anbefalte krav til kunnskap og erfaring for den som skal inneha en slik rolle
 

Kommentarer sendes til per.ole.mathisen@hms1.no

Høringsfrist: 28. februar 2020

            
 

En del RENblad vil utgå som følge av denne oppdateringen: 1104, 1106, 1108, 1109, 1115 og 1118

RENblad 1251 trekkes midlertidig tilbake.