HØRING - JANUAR 2018

HØRING - JANUAR 2018

Januar-høringen inneholder syv helt nye RENblader, med fire instrukser for personell og tre nye AUS-prosedyrer.

RENblad 1027 Instruks Faglig ansvarlig
REN har i samarbeid med energiadvokat Robin Aker Jakobsen hos Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS laget en instruks til bruk i forholdet mellom nettselskap, dets styre og driftsleder. Hovedformålet er å gå opp grensene for det ansvaret som iht. eltilsynsloven med forskrifter hviler på styret i nettselskapet på den ene siden, og driftsleder på den andre siden. Dette er en grenseoppgang som i praksis fremstår som svært uklar, og ofte er det slik at driftsleder blir sittende med et for tungt ansvar dersom noe går galt. Det bør egentlig ikke være slik ettersom regelverket er klart nok. Denne instruksen er omarbeidet til også å gjelde for faglig ansvarlig hos en entreprenør.
Last ned RENblad 1027

RENblad 1035 Instruks Hjelpearbeider
RENbladet er å spesifisere/gi en innføring i arbeidsområdet til hjelpearbeider. Hva hjelpearbeider kan utføre alene, og hva som kan utføres under tilsyn av fagarbeider. RENbladet definerer grenser mellom hjelpearbeider og den som har ansvaret for den faglige utførelsen.
Last ned RENblad 1035

RENblad 1036 Instruks Lærling
RENbladet er å spesifisere/gi en innføring i alle plikter og rettigheter for en lærling og en lærebedrift. RENbladet skal være en veileder for både lærling og lærebedrift. En lærling / lærekandidat, er en person som har tegnet en lærekontrakt med opplæringskontor / lærebedrift, og har en arbeidsavtale med bedriften som skal gi opplæringen.
Last ned RENblad 1036

RENblad 1037 Instruks Instruert person
RENbladet er å spesifisere/gi en innføring i arbeidsområdet til en instruert person. Hva en instruert person kan utføre alene, og hva som kan utføres under tilsyn av fagarbeider. RENbladet definerer grenser mellom en instruert person og den som har ansvaret for den faglige utførelsen.
Last ned RENblad 1037

 

Det er også tre nye AUS-RENblader på høring:

RENblad 1822 Shunting av bryter i luftnett
Dette er et RENblad som beskriver en prosedyre for hvordan man kan utføre shunting forbi en bryter i luftnettet. RENbladet beskriver både bruk av isolerte shunter og støtteisolator med stiv loop.
Last ned RENblad 1822

RENblad 1825 Til og frakobling av forbindelsesledninger
Dette er et RENblad som beskriver en prosedyre for hvordan til og frakobling av tilkoblingsledninger kan utføres på en sikker måte.
Last ned RENblad 1825

RENblad 1826 Til og frakobling av omleggingskabel
Dette er et RENblad som beskriver en prosedyre for hvordan til og frakobling av omleggingskabel / provkabel kan utføres på en sikker måte.
Last ned RENblad 1826

 

Høringsfristen er 02.03.2018 og tilbakemeldinger kan gis til kai@ren.no