HØRING FEBRUAR 2020

HØRING FEBRUAR 2020

Følgende RENblader er til høring for februar 2020.

RENblad 1840 Ettertrekking av klave

Last ned

RENbladet tar for seg en metode for ettertrekking av klaver i høyspennings- luftnett AUS. Denne metoden beskriver bruk av isolerstenger for utførelse av arbeidet.

Kommentarer til høringen sendes til kai@ren.no

Høringsfrist er 28. mars 2020

 

RENblad 1841 Prøving av glassisolatorkjeder med kortslutningsgaffel

Last ned

RENbladet tar for seg en metode for kontroll av isolatorledd i en glassisolatorkjede i høyspennings- luftnett AUS. Denne metoden beskriver bruk av isolerstenger for utførelse av arbeidet, med bruk av en kortslutningsgaffel for test av isolatoren.

Kommentarer til høringen sendes til kai@ren.no

Høringsfrist er 28. mars 2020

 

RENblad 2014 Klatring og arbeid i stolper

Last ned

Dette er et nytt RENblad som beskriver anbefalt praksis for klatring i stolper, samt opplæring og valg av utstyr. Både tre- og komposittstolper er behandlet i dette dokumentet.

Kommentarer til høringen sendes til zvonko@ren.no

Høringsfrist er 28. mars 2020

 

RENblad 0342 Tekniske funksjonskrav for innmating i lavspenningsnettet

Last ned

RENbladet er fullstendig omarbeidet for å tilfredsstille den nye normen EN 50549-1, som omhandler vilkår for tilknytning av produksjon i lavspenningsnettet. RENbladet er vedlegg 2 til RENblad 0340 - Tilknytning og nettleieavtale for innmating i lavspenningsnettet.

Kommentarer til høringen sendes til andre@ren.no

Høringsfrist er 28. mars 2020