HØRING - FEBRUAR 2019

HØRING - FEBRUAR 2019

Høring for februar 2019 omfatter to helt nye RENblad fra rettighetsprosjektet, tre RENblader innen AUS og ett RENblad innen fellesføring.

RENblad 8325
Nett felles – Saksbehandlingsprosess der bygg/anlegg er etablert for nært elektriske anlegg

Formålet med dette RENbladet er å beskrive en mulig saksbehandlingsprosess knyttet til bygninger/anlegg som er oppført for nært elektriske anlegg. Bladet gir en beskrivelse av hvordan sakskomplekset kan tilnærmes fra et praktisk og rettslig ståsted.

RENbladet skisserer en del generelle retningslinjer og saksbehandlingsrutiner, samt mer eller mindre standardiserte brev

Last ned: RENblad 8325

Tilbakemelding på RENbladene innen 15. mars til Kåre Espeland: kare@ren.no

 

RENBlad 8326
Nett felles - Standardformulering - Der bygg/anlegg er etablert for nært elektriske anlegg

Dette RENbladet er et forslag til tekst/brevmal som kan benyttes av det enkelte nettselskapet. Det inneholder en standardtekst for henvendelse til grunneier der det er oppdaget bygg/anlegg som er etablert for nært elektriske anlegg. Tekst med store bokstaver anført i klammeparentes skal tilpasses hver enkelt sak. For øvrig tekst må det vurderes om man skal gjøre individuelle tilpasninger. Videre er det noen tekster der man kan velge mellom alternativ tekst.

Det er viktig at saksbehandler, før et slikt brev sendes, gjør seg godt kjent med RENblad 8325. Dette RENbladet gir beskrivelse av en mulig saksbehandlingsprosess, der det er oppdaget bygg/anlegg som er etablert for nært elektriske anlegg.

Last ned: RENblad 8326

Tilbakemelding på RENbladene innen 15. mars til Kåre Espeland: kare@ren.no

 

RENblad 1701 AUS Håndboken

RENbladet tar for seg alt rundt AUS, som ikke handler direkte om arbeidsprosedyrer. RENbladet er revidert i løpet av 2018, og det er denne revisjonen som nå er på høring. Det er endret noen tekst gjennom RENbladet, og det er satt inn noen nye tegninger.

Last ned: RENblad 1701

Tilbakemelding innen 30 mars til Kai Solum: kai@ren.no

 

RENblad 1834 klipping av "strømløse" forbindelser

RENbladet tar for seg klipping av "strømløse" forbindelser. En strømløs forbindelse er en kort loop ned på en bryter e.l. der det ikke flyter noen form for strøm. (ladestrøm, laststrøm m.m.)

En slik forbindelse kan klippes vekk uten bruk av gnistplate. RENbladet beskriver en måte å utføre dette oppdraget på en sikker måte.  

Last ned: RENblad 1834

Tilbakemelding innen 30 mars til Kai Solum: kai@ren.no

 

RENblad 1835 Retting av travers ved hjelp av isolerstang

RENbladet tar for seg bruk av isolerstang for å rette opp traverser. Dette gjelder for både H-master og E-master. Arbeidet med retting av travers kan også utføres om det er nedbør, da ingen isolerstang eller annet verktøy er i direkte berøring med spenningssatte deler.

Last ned: RENblad 1835

Tilbakemelding innen 30 mars til Kai Solum: kai@ren.no

 

RENblad 8044 Samsvarserklæring for fellesføring

Det er utarbeidet et RENblad som kan brukes for samsvarserklæring innen fellesføring, der ekomentreprenør skifter ut / setter opp nye stolper eller barduner som netteier skal overta som en del av et fellesføringsanlegg.

Last ned: RENblad 8044

Tilbakemelding innen 30 mars til Kai Solum: kai@ren.no