HØRING DESEMBER 2019

HØRING DESEMBER 2019

RENblad 5011, fellesføring lavspenning er revidert. OBS! kort høringsfrist!

RENblad 5011 Fellesføring lavspenning – revisjon av RENblad.

LAST NED PDF

RENbladet er revidert og gjort om på flere punkter. Det er beskrevet bedre hvordan ekom anlegg skal plasseres i en fellesføringsmast, og gjort endringer på noen av illustrasjonene.

Den nye fellesføringsavtalen mellom Telenor, Energi Norge og KS bedrift peker til RENblad5011 vedrørende teknisk utførelse. Denne avtalen gjelder fra 1. januar 2020. For at vi skal ha RENblad5011 klar til avtalen begynner å gjelde, så er det en kort høringsfrist denne gangen.

Kommentarer til høringen sendes til kai@ren.no 

Høringsfrist er 28. desember 2019