Høring - desember 2017

Høring - desember 2017

Siste høring i 2017 inneholder fem RENblad. I tillegg til Lysbuevern kalkulator, er det tre blad vedrørende AUS samt RENblad som ser på sikkerheten ved skifte av nullpunkt sikring.

RENblad 1702 AUS håndbok for netteier

Last ned HER
Dette er et RENblad som er tatt ut fra REN sin AUS håndbok RENblad 1701. Her er tatt med alt som en netteier har nytte av, og utelatt alt annet.

Høringsfristen er 01.02.2018 og tilbakemeldinger kan gis til kai@ren.no


RENblad 1703 AUS håndbok strategi

Last ned HER
Dette er et RENblad som omhandler strategiske valg og behov for strategidokumenter hos et selskap som enten ønsker å utføre AUS, eller ønsker å kjøpe inn tjenesten AUS.

Høringsfristen er 01.02.2018 og tilbakemeldinger kan gis til kai@ren.no


RENblad 1704 AUS håndbok for entreprenører  

Last ned HER 
Dette er et RENblad som er tatt ut fra REN sin AUS håndbok RENblad 1701. Her er tatt med alt som en entreprenør har nytte av, og utelatt alt annet.

Høringsfristen er 01.02.2018 og tilbakemeldinger kan gis til kai@ren.no

 

RENblad 1735 Skifte av nullpunkt sikring

Last ned HER

Dette er et RENblad som ser på sikkerheten ved skifte av nullpunkt sikring.

Høringsfristen er 01.02.2018 og tilbakemeldinger kan gis til kai@ren.no

 

RENblad 1710 Lysbuekalkulator

Last ned HER

RENblad 1710 er en Excel-basert lysbuekalkulator som beregner energitetthet i oppgitt avstand til person, og hva som er sikker avstand. Filen er makro-aktivert.

Inngangsverdier er:

  • Spenning, opp til 15kV
  • Kortslutningsstrøm, opp til 106 kA
  • Gnistgap (faseavstand)
  • Lysbuetid, tid før vernet kobler ut
  • Utstyrstype
  • Systemjording
  • Avstand til person
  • Verneklær

Beregningene er basert på standarden IEEE 1584, og data for beskyttelsesklær er hentet fra standarden NFPA 70E.

Derom beregnet energitetthet i oppgitt avstand er for stor (5 J/cm² eller 1,2 cal/cm²), betyr det at sikker avstand er større enn oppgitt avstand til person. Resultatfeltet blir rødt.

Dersom beregnet sikker avstand er 0 - 100mm mindre enn sikker avstand, gir gult resultatfelt.

Er sikker avstand mer enn 100mm mindre enn oppgitt avstand, blir resultatfeltet grønt.

Endres noen av inngangsverdiene, må beregninger kjøres. Det gis varsel når beregninger må kjøres. Det vil også komme varsel om det mangler en eller flere av obligatoriske inngangsverdiene.

----

 

Høringsfristen er 01.02.2018 og tilbakemeldinger kan gis til knut@ren.no