HØRING AUGUST 2017

HØRING AUGUST 2017

5 nye RENblad innenfor AUS og endringer i ett RENblad for prosjektering av kabelskap

RENblad 1734 AUS - 0,23-1kV - Generell prosedyre for avskjerming av blank LS luftlinje
Dette er et RENblad som kan brukes der det er behov for å avskjerme blanke LS luftlinjer. Dette RENbladet er beregnet brukt sammen med andre RENblader ut fra hva som skal gjøres.

Last ned RENblad 1734

Høringsfrist er 30.10.2017. og tilbakemeldinger gis til Kai Solum,  kai@ren.no

 

RENblad 1805 AUS - 11-66kV - Utskifting av isolatorledd i endestrekk ved hjelp av strekkavlaster
RENbladet beskriver arbeidsprosedyren for utskifting av isolatorledd i avspenningsmaster ved hjelp av isolert strekkavlaster.

Last ned RENblad 1805

Høringsfrist er 30.10.2017. og tilbakemeldinger gis til Kai Solum,  kai@ren.no

 

RENblad 1806 AUS - 11-66kV - Utskifting av isolatorledd i H-bæremast med hengekjeder
RENbladet beskriver arbeidsprosedyren for utskifting av isolatorledd i H-bæremaster med hengekjeder. Prosedyren kan brukes på spenningsnivå opp til 132kV.

Last ned RENblad 1806

Høringsfrist er 30.10.2017. og tilbakemeldinger gis til Kai Solum,  kai@ren.no

 

RENblad 1815 AUS - 11-22kV - Topptraversmetoden
RENbladet beskriver arbeidsprosedyren for bruk av «topptraversmetoden». Denne kan brukes der det er bæremaster med ståisolatorer. For bruk av denne metoden må det gjøres beregninger av tyngder, både i posisjon på isolator og i posisjon der faser er løftet min. 1m opp.

Last ned RENblad 1815

Høringsfrist er 30.10.2017. og tilbakemeldinger gis til Kai Solum,  kai@ren.no

 

RENblad 1816  AUS - 11-400kV - Strekking og skjøting av OPGW
RENbladet beskriver hvordan sikkerheten best kan ivaretas ved arbeid med OPGW, enten det er strekking av ny OPGW, eller det er arbeid med eksisterende OPGW.

Last ned RENblad 1816

Høringsfrist er 30.10.2017. og tilbakemeldinger gis til Kai Solum,  kai@ren.no

 

RENblad 9103 Kabel – 0,23-1kV – Kabelskap - Prosjektering

  • Generell omstrukturering av blad.
  • Tilpasser normen NEK 439-1 og 5.
  • Punkt 4 «Ombygging av skap» er skrevet fullstendig om.
  • Punkt 5 «Vurdering og valg av overstrømsvern» er et nytt kapittel

Last ned RENblad 9103

Høringsfrist er 30.10.2017. og tilbakemeldinger gis til André Indrearne,  andre@ren.no