HØRING APRIL 2019

HØRING APRIL 2019

Flere nye RENblad på høring denne måneden. Verd å merke seg at ett av disse kommer i ny drakt: RENblad 8101 er laget på ny RENblad-mal.

Høring for april inneholder bl.a. to RENblader for AUS, som vi håper at dere gir tilbakemeldinger på.

 

RENblad 1823 Utskifting av mastebein i H-mast ved hjelp av isolerstangmetoden

RENbladet tar for seg en måte å skifte ut et mastebein i en H-mast ved hjelp av isolerstangmetoden. Her brukes en isolerstang til å holde traversen mens et av mastebeina skiftes ut.  

Last ned høringsutkast: RENblad 1823

Tilbakemelding innen 30 mai til Kai Solum: kai@ren.no

 

RENblad 1836 Utskifting av mast 50 – 132 kV

RENbladet tar for seg en måte å skifte ut et mastebein i en H-mast på line med spenningsnivå fra over 24 kV opp til 132 kV. Prosedyren beskriver bruk av kran for å holde travers mens stolpe skiftes.

Last ned høringsutkast: RENblad 1836

Tilbakemelding innen 30 mai til Kai Solum: kai@ren.no

 

RENblad 8101 Brannveileder for forsyningsnett

Formålet med dette RENbladet er å veilede ved valg og prosjektering av branntekniske løsninger i forsyningsnettet.
Veiledningen er basert på forskrift og normkrav vinklet fra den elektrotekniske siden for å ivareta de enkelte særkrav. Det er svært viktig at disse blir hensyntatt ved utforming av totale brannsikkerhetsmessige løsninger, hvor bygget har andre formål enn kun å levere kraft.

Last ned høringsutkast: RENblad 8101

Tilbakemelding innen 30 mai til Marius Engebrethsen: marius@ren.no

 

RENblad 9307 Feilsøking sjøkabel

Det finnes flere metoder for å feilsøke på sjøkabler, dette bladet forklarer de forskjellige metodene og beskriver hvilke fordeler de forskjellige metodene har. Bladet er tenkt som en introduksjon i emnet og gir en støtte ved planlegging av feilsøking

Last ned høringsutkast: RENblad 9307

Tilbakemelding innen 30 mai til Magnus Johansson: magnus@ren.no