HØRING - APRIL 2018

HØRING - APRIL 2018

Høringen denne gangen er knyttet til nettstasjoner, henholdsvis RENblad 6025 og 6027

Vedlagt finner dere invitasjon til å være med i referansegruppe regionalnett luft. Tilbakemelding innen 1. juni til Zvonko Tufekcic. zvonko@ren.no (Gjelder kun medlemmer fra REN-faggruppe)

Last ned invitasjon her

Høringen denne gangen er knyttet til nettstasjoner, henholdsvis RENblad 6025 og 6027. Bladene beskriver krav til instrumenttavler og tilhørende ekomtavle. Dette inkluderer overvåking, styring og lagring av AMS data.

RENblad 6025 gjelder nye stasjoner mens 6027 gjelder eksisterende stasjoner.

 

Høringstekst er som følger:

 

RENblad 6025

Kapittel 3 og 4 er fullstendig ombygget og er nå blitt kapittel 3, 4, 5 og 6.
Kapittel 6 er blitt kapittel 7 og er utvidet med blant annet referanse til IEC 61850.
Kapittel 16 referanser lagt til.
I tillegg er det utarbeidet nye figurer til RENbladet

Last ned RENblad 6025
 

 

RENblad 6027

Kapittel 2 og 3 er tatt bort. Kapittel 2 vil tas inn i et generelt RENblad omhandlende prosjektering av lavspenningsnettet. Kapittel 3 dekkes nå av RENblad 6025.
Kapittel 4 til 7 er nå erstattet av kapittel 2 til 5 med små justeringer.
I tillegg er det utarbeidet noen nye figurer til RENbladet.

Last ned RENblad 6027

 

Høringsfristen er 01.06.2018 og tilbakemeldinger kan gis til marius@ren.no