Overskuddsmateriell: Transformator hos Eidsiva Nett

Overskuddsmateriell: Transformator hos Eidsiva Nett

I forbindelse med oppgradering av nettet, har Eidsiva Nett en transformator til overs.

Transformatoren er en 10 MVA 3-fase reguler-transformator fra 1981, av type TKTOK-L.  For flere tekniske data, se bildet:

Transformatoren har hatt noen gode dager på Gjøvik, og har blitt vedlikeholdt slik som den skal. For mer informasjon om transformatoren så kontaktes Trond Ellingsen på Eidsiva Nett AS: Tlf. 959 81 329 | E-post: trond.ellingsen@eidsiva.no

Prisantydningen er 500 000 NOK eksklusive transport. Som kontraktsmal ved eventuelt salg kan RENblad 0850 benyttes men det må avklares mellom partene, REN formidler kun informasjonen.