FoU-prosjekt: Elektrifisering av transportsektoren

FoU-prosjekt: Elektrifisering av transportsektoren

Alle nettselskap inviteres til å delta i FoU-prosjektet "Elektrifisering av transportsektoren". Svarfrist er 15. oktober.

Utviklingsprosjekt for elektrifisering av transportsektoren – finansiering

REN har skrevet en prosjektbeskrivelse til Norsk Forskningsråd v/Skattefunn for et utviklingsprosjekt med fokus på elektrifisering av transportsektoren. Prosjektet er tredelt med følgende delprosjekter:

  • Lading av ferger
  • Landstrøm i havner
  • Lading av tungtransport på norske veier

Formålet med prosjektet er å utvikle felles kunnskap i form av metoder, krav og beregningsverktøy for tilknytning av løsninger for elektrifisering av transportsektoren.

Prosjektet vil delvis finansieres av REN og delvis av norske nettselskaper.

Fullstendig prosjektbeskrivelse, finansieringsinformasjon og mer kan lastes ned her:

Frist for signering av avtale om prosjektdeltakelse er 15. oktober.

 

Kontaktperson for prosjektet: Bjørn Inge Oftedal, bjorn.inge@ren.no, mobil 922 62 240