Feil i kostnadskatalog - rettet opp (2012)

Feil i kostnadskatalog - rettet opp (2012)

Feilen i kostnadskatalogen er rettet opp

Feil i kostnadskatalog - rettet opp

Det er oppdaget en feil i kalkylemalene for grøft i lavspenningsnettet. Her lå det inne jordtråd fremdeles, på tross av at denne nå er flyttet ut som egen budsjettkode. Denne feilen er nå rettet opp. Alle NYE kalkyler som lages fremover vil være uten denne feilen, men eksisterende kalkyler vil vi ikke kunne rette opp i. Vi beklager de ulemper dette medfører for våre brukere.

Magne Solheim
Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet AS