REN guide til FEF

REN guide til FEF

REN har utgitt en brukerguide til Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF)

Det har skjedd mange avklaringer og presiseringer i FEF - Forskrift om elektriske forsyningsanlegg - siden forskriften kom i 2006. Nå har REN laget en egen brukerguide som skal gjøre det lettere å finne frem til gjeldende praksis.

Det er blitt en bok på nærmere 150 sider, som blant annet går inn på de avklaringer DSB har gjort i sin publikasjon Elsikkerhet.

Forskriften blir gjennomgått paragraf for paragraf. De enkelte paragrafene er gjengitt i mørk grå ramme, veiledningsteksten i lys grå ramme, DSB sine presiseringer i rødt felt, mens REN sine kommentarer og henvisninger til REN blader er trykt i grønt felt. REN bladene viser hvordan arbeidet skal utføres i praksis.

I tillegg til boken vil det bli tilgjengelig en web-basert versjon på nettet, som vil bli kontinuerlig oppdatert. Den vil dessuten bli søkbar, med linker til REN blad og andre relevante referanser.

Bestillingsskjema