Fakturainformasjon REN Sjøkabelberedskap AS

Fakturainformasjon REN Sjøkabelberedskap AS

REN Sjøkabelberedskap mottar faktura elektronisk via EHF og e-post.

 • EHF: 913 602 110
 • E-post:  rensjokabel @ faktura.poweroffice.net

 

For alle typer faktura stilles følgende krav:

 • Faktura må inneholde fakturaadresse
       REN Sjøkabelberedskap AS - org. nr. 913 602 110
       Postboks 6134
       5892 Bergen
   
 • Faktura må inneholde referanse til prosjekt og ansatt
  Gyldig fakturareferanse er prosjektnummer og/eller navn.
  Eksempel:  "Prosjekt 99999 / Ola Nordmann"