Faktura-adresser for REN Sjøkabelberedskap AS

Faktura-adresser for REN Sjøkabelberedskap AS

REN Sjøkabelberedskap AS har fått nye fakturaadresser og er registrert i ELMA fra 1.januar 2017. Alle som sender faktura til REN Sjøkabelberedskap AS må oppdatere faktura-adresser/faktura-metoder.

Fra 1. januar 2017 har REN Sjøkabelberedskap AS flyttet sitt fakturamottak og etablert tre alternativer for mottak av faktura: Via EHF, epost eller pr. brev. Primært ønsker vi å motta faktura elektronisk (via EHF). Med elektronisk faktura oppnår vi raskere og mer effektive prosesser samtidig som det reduserer feil og manuelt arbeid hos alle involverte parter.

1. Elektronisk faktura:

REN Sjøkabelberedskap AS er pr. 1. januar 2017 blitt registrert i ELMA, som vil si at vårt regnskapssystem mottar fakturaer på EHF-formatet. REN Sjøkabelberedskap AS er registrert som mottaker av fakturaer i ELMA (elektronisk mottakeradresseregister) og fakturaer kan sendes elektronisk til oss.

Elektronisk fakturaadresse er da vårt organisasjonsnummer: 913 602 110.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har nettsider mer informasjon om EHF, se f.eks. nettsidene om faktura og kreditnota på www.anskaffelser.no.

 

2. Faktura sendt pr. e-post:

Dersom e-post løsning benyttes, må faktura være i tif- eller pdf-format og sendes til REN AS på følgende adresse:

invoice.135921@vismabpo.no

Følgende krav til faktura per epost stilles:

    • én fil pr. faktura
    • hver epost kan inneholde flere filer (fakturaer)
    • samme krav til merking av fakturaen som for papirfakturaer
    • A4-format

NB: Merk at det utelukkende er maskinell behandling av e-post sendt til denne adressen, slik at e-posten kun må inneholde fakturaer, kreditnotaer og eventuelle purringer.
 

3. Faktura sendt pr. post:

Post-adresse for sending av faktura med brev:

REN Sjøkabelberedskap AS 135921
c/o Visma services Norge AS
Postboks 6599
7439 Trondheim

NB: Adresseendringen gjelder ikke annen korrespondanse, som ordrebekreftelser og lignende.