Faktura-adresser for REN Sjøkabelberedskap AS

Faktura-adresser for REN Sjøkabelberedskap AS

REN Sjøkabelberedskap AS har fått nye fakturaadresser fra 1.januar 2019. Alle som sender faktura til REN Sjøkabelberedskap AS må oppdatere faktura-adresser/faktura-metoder.

Fra 1. januar 2019 har REN Sjøkabelberedskap AS flyttet sitt fakturamottak.  Det eksisterer to alternativer for mottak av faktura: Via EHF eller via e-post. Primært ønsker vi å motta faktura elektronisk (via EHF). Med elektronisk faktura oppnår vi raskere og mer effektive prosesser samtidig som det reduserer feil og manuelt arbeid hos alle involverte parter.

1. Elektronisk faktura (EHF):

REN Sjøkabelberedskap AS ble pr. 1. januar 2017 blitt registrert i ELMA, som vil si at vårt regnskapssystem mottar fakturaer på EHF-formatet. REN Sjøkabelberedskap AS er registrert som mottaker av fakturaer i ELMA (elektronisk mottakeradresseregister) og fakturaer kan sendes elektronisk til oss.

Elektronisk fakturaadresse er da vårt organisasjonsnummer: 913 602 110.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har nettsider mer informasjon om EHF, se f.eks. nettsidene om faktura og kreditnota på www.anskaffelser.no.

 

2. Faktura sendt pr. e-post:

Dersom e-post løsning benyttes, må faktura være i tif- eller pdf-format og sendes til REN AS på følgende adresse:

rensjokabel @ faktura.poweroffice.net

Følgende krav til faktura per e-post stilles:

 • én fil pr. faktura
 • hver epost kan inneholde flere filer (fakturaer)
 • A4-format

NB: Merk at det er maskinell behandling av e-post sendt til denne adressen, slik at e-posten kun må inneholde fakturaer, kreditnotaer og eventuelle purringer.

 

For alle fakturaer stilles følgende krav:

 • Faktura må inneholde fakturaadresse
       REN Sjøkabelberedskap AS - org. nr. 913 602 110
       Postboks 6134
       5892 Bergen
   
 • Faktura må inneholde referanse til prosjekt og ansatt
  Gyldig fakturareferanse er prosjektnummer og/eller navn.
  Eksempel:  "Prosjekt 99999 / Ola Nordmann"