Faktura-adresser for REN GIS beredskap AS

Faktura-adresser for REN GIS beredskap AS

Alle som sender faktura til REN GIS Beredskap AS må benytte faktura-adresser/faktura-metoder under.

Det eksisterer to alternativer for mottak av faktura: Via EHF eller via e-post. Primært ønsker vi å motta faktura elektronisk (via EHF). Med elektronisk faktura oppnår vi raskere og mer effektive prosesser samtidig som det reduserer feil og manuelt arbeid hos alle involverte parter.

1. Elektronisk faktura (EHF):

REN GIS Beredskap AS er registrert som mottaker av fakturaer i ELMA (elektronisk mottakeradresseregister) og fakturaer kan sendes elektronisk til oss.

Elektronisk fakturaadresse er da vårt organisasjonsnummer: 922 567 034 .

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har nettsider mer informasjon om EHF, se f.eks. nettsidene om faktura og kreditnota på www.anskaffelser.no.

 

2. Faktura sendt pr. e-post:

Dersom e-post løsning benyttes, må faktura være i tif- eller pdf-format og sendes til REN AS på følgende adresse:

rengis @ faktura.poweroffice.net

Følgende krav til faktura per e-post stilles:

 • én fil pr. faktura
 • hver epost kan inneholde flere filer (fakturaer)
 • A4-format

NB: Merk at det er maskinell behandling av e-post sendt til denne adressen, slik at e-posten kun må inneholde fakturaer, kreditnotaer og eventuelle purringer.

 

For alle fakturaer stilles følgende krav:

 • Faktura må inneholde fakturaadresse
       REN GIS Beredskap AS - org. nr. 922 567 034
       Postboks 6134
       5892 Bergen
 • Faktura må inneholde referanse til prosjekt og ansatt
  Gyldig fakturareferanse er prosjektnummer og/eller navn.
  Eksempel:  "Prosjekt 99999 / Ola Nordmann"