Endringslogg REN brukerguider

Endringslogg REN brukerguider

RENs brukerguider oppdateres jevnlig, her er detaljene om de siste endringene

REN Brukerguide FEF

Følgende er endret i REN Brukerguide FEF versjon 2.2 av 19. august 2018:

Endring

  

Side

  

Hva som er endret

1

 

130

 

Artikkel fra Elsikkerhet nr. 91 "Avstandskrav mellom elektriske forsyningsanlegg og bygninger, herunder drivhus/veksthus og frukttunneler" lagt inn under § 6.4

 

Se oppdatert REN Brukerguide FEF her (krever abonnement): REN Brukerguide FEF versjon 2.2

 

REN Brukerguide FSE

RENs brukerguide for FSE er pr. 17 desember 2018 i versjon 2.2, med følgende siste endringer:

 1. Noen veiledningstekster er mindre korrigert i henhold til endret " Veiledning til forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg" (endret uten kunngjøring 1. juni 2016)
 2. RENs kommentar på slutten av § 6 er blitt mer utfyllende (manglet/uferdig om LFS), med eksempel på hva som kan være unntak fra hovedregelen om at LFS skal ha relevant fagbrev.
 3. Lagt inn referanser til nye og oppdaterte RENblader i RENs kommentar på slutten av § 7.
 4. Mindre endringer og kommentarer i RENs kommentar på slutten av § 14 med bl.a. anbefaling om personlig lås, samt ny setning om å etablere jord og kortslutning før arbeid i HS anlegg starter.

Pr. 19. august 2018 ble brukerguiden publisert i versjon 2.1, med følgende endringer:

 1. Ny forside, flytting av RENs innledning til siden etter forsiden,
 2. Korrekt angivelse av DSBs forord (fra veiledningen)
 3. Noe korrektur på språk og formattering

Pr. 8. januar 2018 ble brukerguiden publisert i versjon 2.0, med følgende endringer:

 1. Inkluderer endringer i FSE som ble utført i 2016/2017
 2. Inkluderer kommentarer til revidering av FSE.
 3. Inkluderer elsikkerhet t.o.m. 89.
 4. En del kapitler er omarbeidet. Dette gjelder spesielt REN-kommentarer under kapittel 10, 11,14 og 16.
 5. Inkluderer format- og tekstforbedringer.

Se oppdatert FEF her (krever abonnement):  REN Brukerguide FSE versjon 2.2
 

REN Brukerguide FEK

Følgende er endret i REN Brukerguide FEK versjon 1.4 av 19. august 2018:

Endring

  

Side

  

Hva som er endret

1

 

24-25

 

Artikkel fra Elsikkerhet nr. 91 "Solcelleanlegg" lagt inn under § 3

2   33   Referanse til Elsikkerhets-artikkelen langt inn under § 3 også under § 5
3   37   Referanse til Elsikkerhets-artikkelen langt innunder § 3 også under § 6
4   41   Referanse til Elsikkerhets-artikkelen langt innunder § 3 også under § 7
         

 

Se oppdatert REN Brukerguide FEK her (krever abonnement): REN Brukerguide FEK versjon 1.4