Endringslogg REN brukerguide FEF og FSE

Endringslogg REN brukerguide FEF og FSE

RENs brukerguider for FEF og FSE har blitt oppdatert i januar/februar 2018, her er detaljene

REN Brukerguide FSE

RENs brukerguide for FSE er nå versjon 2.0, og følgende er utført:

  1. Inkluderer endringer i FSE som ble utført i 2016/2017
  2. Inkluderer kommentarer til revidering av FSE.
  3. Inkluderer elsikkerhet t.o.m. 89.
  4. En del kapitler er omarbeidet. Dette gjelder spesielt REN-kommentarer under kapittel 10, 11,14 og 16.
  5. Inkluderer format- og tekstforbedringer.

Se oppdatert FEF her (krever abonnement):  REN Brukerguide FSE versjon 2.0

 

REN Brukerguide FEF

Følgende er endret i REN Brukerguide versjon 2.1 av 30. januar 2018:

Endring

Side(r)

Hva som er endret

1

0

(Tekst som egentlig er på innsiden av permen i papirutgaven)
Historikk av brukerguide litt endret, lagt inn informasjon om versjon.

2

1 - 4

Innholdsfortegnelsen er oppdatert i henhold til endringer i brukerguiden

3

5

Oppdatert tekst om Elsikkerhets-linker

4

15

Lagt inn referanser til Elsikkerhet 87 og 89. Endret REN-kommentar om FEK, faglig ansvarlig og installatør-prøve: Ny utfyllende tekst som erstattet tidligere femte avsnitt.

5

29 - 31

Lagt inn avsnitt fra Elsikkerhet nr. 87 om "Retningslinjer for bruk av boligens overbelastningsvern som effektbegrensning"

6

31

Lagt inn referanse til normen NEK 399

7

31 - 32

Lagt inn henvisning og lenke til RENblad 4100

8

41

Fjernet lenke til RENblad 2008, lagt inn lenke til RENblad 5011 om fellesføring

9

48

Erstattet innhold fra Elsikkerhet nr. 79 med tilsvarende tekst fra Elsikkerhet nr. 85.

10

49

Lagt inn notis fra Elsikkerhet 87 om brosjyren "Ta strøm på alvor"

11

49 - 50

Lagt inn artikkel fra Elsikkerhet 89 om "Ny versjon av strømulykkeappen"

12

50

Oppdatert lenke til DSBs innmeldingsskjema i REN-kommentaren

13

75

Lagt inn artikkel fra Elsikkerhet 88 om "Avstandskrav mellom bygninger og elektriske forsyningsanlegg"

14

103-104

Lagt inn artikkel fra Elsikkerhet om "Utvidelser i eksisterende lavspennings-forsyningsanlegg"

15

104

Lagt inn artikkel fra Elsikkerhet om "Jordfeilovervåking i nettselskapets LS-distribusjonsnett ved hjelp av spenningsmåling i ams"

16

105

Oppdatert REN-kommentar med kommentar om Elsikkerhet nr. 87, NEK 399 og med lenke til RENblad 4100

17

128

Lagt inn artikkel fra Elsikkerhet 88 om "Avstandskrav mellom bygninger og elektriske forsyningsanlegg" (også relevant her)

18

129

Lagt inn artikkel fra Elsikkerhet 89 om "Luftstrekk over kirkegårder og gravplasser"

19

139

Lagt inn referanse til RENs nettbaserte program "LS Mast" i stedet for utgåtte RENblad 5020

20

155

Figur 8-3 er har fått litt endret skravering av sonene for strømavtakter og kontaktledningens slyngfelt, for å omgå en feil i publiseringsverktøyet.

21

Generelt

  • Det er gjort mindre korrigeringer på tekst rundt omkring i brukerguiden i formatteringshensyn (innsetting og fjerning av bindestrek) og mindre stavefeil-korrigeringer.
  • RENblad-titler er gjennomgått og oppdatert
  • Referanser til utgåtte RENblader er erstattet med andre RENblader
  • Lagt inn direktelinker til nyere Elsikkerhet-nummer

 

Se oppdatert REN Brukerguide FEF her (krever abonnement): REN Brukerguide FEF versjon 2.1