Endringer i tilgang på installatørblader

Endringer i tilgang på installatørblader

I henhold til styrevedtak i REN AS, har det blitt færre gratis-RENblader på www.ren.no.

Tidligere har det vært en del fritt tilgjengelige RENblader via "Installatørblader"-siden på www.ren.no.  Antallet gratis-blader er nå redusert i henhold til styrevedtak i 2015, blant annet kreves nå pålogging for RENbladene innen inntak. Det innebærer at internett-brukere som følger direktelinker nå kan bli møtt med feilmelding eller ender opp på innloggings-siden.

Denne innskrenkingen ble varslet i REN-Nytt nr. 4 i 2015. Begrensningene i gratis-blader er gjort for å sikre inntekter til vedlikehold og kvalitetsikring av RENbladene som tidligere har vært gratis. Det er utarbeidet en gratis brosjyre (RENblad 4112) i samarbeid med NELFO som nettselskapene kan anvende mot kunder og installatører.

REN ønsker å tilby installatørbedrifter god og rimelig tilgang på RENblader, og har i løpet av 2015 styrket Installatør-produktet vesentlig:

  • Det er gitt tilgang til hele utendørbelysnings-serien (4500-serien av RENblader), og hele 8000-serien ("Felles retningslinjer") er også inkludert. Disse tilleggene har økt antall RENblader for Installatør-produktet med over 100 dokumenter.
  • Det er gitt tilgang til enkelte RENblader innen Tilknytning av kraftproduksjon (som spesielt gjelder solcelle-installasjon)
  • Det har blitt utgitt flere RENblader innen inntak, og eksisterende blader har blitt vesentlig oppdatert med bl.a. mange nye figurer

Også i løpet av 2016 vil produktet styrkes, det utvikles RENblader innen fiberutbygging frem til og med inntak, samt tekniske beskrivelser for inntak etter NEK 399-2 næringsbygg.

Installatør-produktet er svært gunstig priset, og selges kun til installatør-bedrifter. Les mer om dette på informasjonssiden for Installatør-produktet. Installatør-produktet kan også bestilles direkte fra den siden (trykk "Bestill"), og tilgang gis da umiddelbart.