Egen side for overskuddsmateriell

Egen side for overskuddsmateriell

REN ønsker å legge til rette for gjenbruk av materiell i bransjen, og har laget en egen nettside for overskuddsmateriell fra nettselskaper og kraftprodusenter.

På nettsiden listes opp overskuddsmateriell som er til salgs/gjenbruk fra nettselskap og kraftprodusenter.  Nettselskap og kraftprodusenter som sitter på overskuddsmateriell etter oppgradering eller omstrukturering av nettet, kan via denne funksjonen gjøre dette kjent for bransjen

Hvis nettselskap eller kraftprodusenter ønsker å få inn sitt overskuddsmateriell på RENs sider, så sendes epost til Magnus Johansson, magnus@ren.no med følgende informasjon:

  • En tidsfrist for kjøp
  • Liste over materiell med data og med informasjon om tilstand/status, lokasjon etc
  • Kontaktinformasjon
  • Eventuell ekstern lenke med detaljer og videre informasjon

Publiserte artikler med overskuddsmateriell blir tilgjengelig som nyhet på temasidene for Beredskap, og på en egen oversiktsside der.

Hvis behovet for salg/gjenbruk av overskuddsmateriell er stort, vil det være aktuelt å legge til rette for registrering av overskuddsmateriell i materiell-databasen i REN Beredskap, hvorpå materiellet blir presentert på en mer helhetlig og korrekt kategorisert måte.

Se siden for overskuddsmateriell her: Overskuddsmateriell