Driftsleders forum 2012

Driftsleders forum 2012

Kurs/konferanse: REN inviterer til driftsledersforum 7.-8. november 2012 i Oslo.

 

REN ønsker velkommen til Norges første driftslederforum med fokus på sikkerhets-arbeid og driftsleders rolle.
 
Formålet er å skape et nettverk for driftsledere og andre sentrale personer i sikkerhetsarbeidet der en kan utveksle erfaring og diskutere problemstillinger.
REN ønsker å bruke driftsledersforum som en ressursgruppe for det REN arbeider med innen HMS og internkontroll. Vi ønsker også å forebygge ulykker gjennom utveksling av erfaring om ulykker og hendelser som andre kan lære av. Vi ønsker å etablere driftsleders forum som en fast møteplass en gang i året
 
Ansvarlig for arrangement: Kåre Espeland – 40 40 03 74 – kare@ren.no