Brukerveiledning for stikkprøvekontroll av el-målere tilgjengelig

Brukerveiledning for stikkprøvekontroll av el-målere tilgjengelig

Det er nå utarbeidet en brukerveiledning til hjelp for den i nettselskapet som har ansvaret for stikkprøvekontrollene.

Brukerveiledningen finner du her.
Har du spørsmål eller innspill, kontakt knut@ren.no