Bemerkning vedrørende netLIN versjon 3.24

Bemerkning vedrørende netLIN versjon 3.24

Nye endringer/avklaringer rundt minimumskravet som gjelder vertikal lineavstand

Det er lagt ut ny versjon (3.24) av netLIN pr. 30. juni 2016, med ny stor avstandskontroll-funksjon og feilfikser/forbedringer.

Les mer om dette på REN sine sider.

Link:  /web/guest/-/ny-versjon-av-netlin-3-24

 

Bemerkning vedrørende oppdaterte versjon 3.24:
For elektriske luftledninger med spenning over 1 kV gjelder normsamlingen NEK 445:2009 som netLIN nå i dag baserer seg på, til høsten kommer NEK 445:2016 som avstandskontrollen nå er i ht.  Grunnet nye avklaringer blir minimumskravet som gjelder vertikal lineavstand (1) forandret.

Vi ber dere derfor se bort ifra verdiene og feilmeldingen som kommer i kolonne «Min.krav», (2), inntil ny versjon av netLIN kommer.

netLIN utviklerteam
post@netlin.no