REN Kompetanse

REN AS er et kompetansesenter, og vårt mål er å videreformidle denne kompetansen til det beste for bransjen.  En viktig kilde til denne kompetanse er RENBladene, men en annen viktig del av vår kompetansevirksomhet er å arrangere kurs og arrangementer for å formidle kunnskap. Vi deltar også i ulike prosjekter som fagpersoner eller prosjektledere for å finne frem til nye metoder, vurdere forskrifter, se på nytt utstyr og drive FoU-arbeid.  For å få vite mer, klikk videre på kategoriene under.

Bedriftsinterne Kurs

    

Åpne Kurs

REN holder bedriftsinterne kurs både innen generelle fag som måling og HMS/FSE etc., samt kurs i våre IT-systemer.   REN avholder mange åpne kurs i løpet av året, se denne siden for en liste av de kommende kurs samt hvilke åpne kurs vi pleier å avholde.
Les mer   Les mer
     

REN Metodedager

   

REN Teknisk Konferanse

Metodedagene er RENs største arrangement når det gjelder deltakerantall, og det avholdes hvert annet år, hvor fokus er på leverandører som har utstyr/metoder å vise frem.   Teknisk Konferanse/REN-konferansen er en årlig teknisk konferanse med foredrag fra ulike fagområder. Det er RENs største årlige arrangement.
Les mer   Les mer
     

Temadager

 

Driftslederforum

Temadager arrangeres med jevne mellomrom innenfor viss fagfelt, spesielt når det er noe nytt og aktuelt å diskutere. Det kan være en enkelt temadag, eller to påfølgede dager.   Driftslederforum arrangeres årlig, og representerer en samlingsplass og et nettverk for driftsledere og andre sentrale personer i sikkerhetsarbeidet, der en kan utveksle erfaring og diskutere problemstillinger
Les mer   Les mer
     

Web-kurs

 

Videokatalog

Web-kurs er selvstudium/gruppe-arbeid over web, og er utarbeidet i samarbeid med....    REN AS og Norsk Energifagsenter tilbyr bransjen en videokatalog for faglig oppdatering. Opplegget gir tilgang til 3 tema pr år, som FEF, jording, kabel, nettstasjon osv, og hvor det da er temabytte mellom hvert år.
Les mer   Les mer
     

Montør-til-Ingeniør

 

FoU

Informasjon om vårt videreutdanningstilbud   REN er med i mange forskjellige FoU-prosjekter, enten direkte med prosjektledelse, initiativtaker eller bare deltaker/rådgiver.  Vi deltar også i faste råd og grupper som behandler ulike tema innen effektiv kraftproduksjon.
Les mer   Les mer