Arrangementsendringer grunnet koronaviruset

Arrangementsendringer grunnet koronaviruset

Temadager og kurs er utsatt til over sommeren, men vi arrangerer webinarer og nettkurs nå.

Ingen av våre temadager og kurs i mars, april og mai blir gjennomføres som planlagt. Noen av dem er kansellert, mens andre er flyttet til kommende høst og vinter. Nye datoer er publisert for de arrangementene som skal gjennomføres, se arrangementslisten.

Merk at vi gjennomfører webinarer og nettkurs i månedene april, mai og juni. Disse arrangementene publiseres i arrangementslisten og via nyhetsbrev fortløpende. Her vil det komme mye spennende å delta på. 

Ta gjerne kontakt med oss på arrangement@ren.no eller telefon 47 47 99 00 ved spørsmål.