Arbeidsopphold nær basestasjonsantenner

Arbeidsopphold nær basestasjonsantenner

RENblad 1302 er på høring. Den omhandler krav ved arbeidsopphold nær basestasjonsantenner med elektromagnetiske stråling. Kravene gjelder ikke antenner som anvendes ved overføring av kommunikasjon i vanlig trådløs nettverk.

I et mobiltelefonsystem finnes det basestasjoner som med radiosignaler kommuniserer med mobiltelefonene. Basestasjonsantenner som både sender og tar imot radiobølger er installert i master, på hustak, på fasader og andre egnede steder. Dette kan inkludere plassering i nærheten av nettselskapenes anlegg:

  • HS stolper.
  • LS stolper.
  • Plassert utvendig på stasjoner.

Antennene sender ut radiosignaler i en viss retning, utover og bort fra antennen, som gjør at radiobølge-intensiteten bak antennene er lavere enn grenseverdien.

Det er derfor mulig å arbeide bak antennen uten noen form for begrensinger.

Spørsmålet er tillatt arbeidsposisjon foran antennen, og i så fall tillatt varighet på arbeidet. RENbladet setter krav til dette. Vi har fått tilbakemelding fra Post og Teletilsynet under høringen at de ønsker visse justeringer og at det pågår et arbeid i høst som omhandler dette. Vi vil således avvente RENbladet til dette er ferdig.