Anleggsbidrag-modul i REN Prosjektsystem

Anleggsbidrag-modul i REN Prosjektsystem

Nytt regelverk for innkreving av anleggsbidrag gjøres gjeldende fra 1. januar 2019, og REN har alt klart for dette.

Det er utarbeidet en Anleggsbidrag-modul i REN Prosjektsystem. Den er gjort tilgjengelig for alle som har produktet REN Distribusjonsnett, hvor det er anledning til å prøve ut systemet og verktøyet i Prosjektsystemet.

Tilgangen er midlertidig, ettersom Anleggsbidragsmodulen sannsynligvis i 2019 blir lagt inn i et nytt produkt som prises for seg. Frem til så skjer vil anleggsbidragsmodulen derimot være fritt tilgjengelig uten tillegg i pris - vi håper at så mange som mulig prøver ut systemet.  (Når det nye produktet etableres vil anleggsbidragfunksjonaliteten bli utilgjengelig for de som ikke velger å inngå avtale om det, mens normal kalkyle på prosjektene fortsatt vil fungere)

REN arrangerer todagers-kurset «Kick-off Anleggsbidrag» den 13. - 14. februar i Oslo.  Der vil vi gjennomgå både nytt regelverk og den nye modulen i REN Prosjektsystem. Kurset er åpent for påmelding nå, klikk her for mer informasjon, program og påmelding.