8500: Ny serie RENblader

8500: Ny serie RENblader

Det opprettes en ny RENblad-serie for Beredskap, den plasseres under 8000-serien ("Felles retningslinjer").

Den nye serien vil starte på 8500 og vil etterhvert få RENblader som omhandler Beredskap.  Ansvarlig for serien er Beredskaps-avdelingen i REN, ved leder Magnus Johansson.