Overskuddsmateriell fra nettselskap og kraftprodusenter

REN ønsker å legge til rette for gjenbruk av materiell i bransjen, samt å bidra til å spre informasjon om tilgjengelig overskuddsmateriell.  På denne siden listes opp aktuelle oversikter fra nettselskap og kraftprodusenter over overskuddsmateriell som er til salgs/gjenbruk. Nettselskap og kraftprodusenter som sitter på overskuddsmateriell etter oppgradering eller omstrukturering av nettet, kan på denne måten gjøre det kjent for bransjen.

Hvis nettselskap eller kraftprodusenter ønsker å få inn sitt overskuddsmateriell her, så sendes epost til Magnus Johansson, magnus@ren.no med følgende informasjon:

  • En tidsfrist for kjøp
  • Liste over materiell med relevante tekniske data samt informasjon om tilstand/status, lokasjon etc
  • Kontaktinformasjon
  • Eventuell ekstern lenke med detaljer og videre informasjon

Hvis dette blir en populær ordning, vil det være aktuelt å legge til rette for registrering av overskuddsmateriell i materiell-databasen i REN Beredskap, hvorpå materiellet blir presentert på en helhetlig og korrekt kategorisert måte.

Overskuddsmateriell:

(hvis det ikke er noe tilgjengelig/publisert overskuddsmateriell for tiden, så vises det ikke noe under her)