RENblader innen beredskap

RENblad-serien 8500 er spesifikt rettet mot beredskapsarbeidet.  De er lagt inn under under 8000-serien "Nett felles", som da indikerer at beredskapsbladene gjelder både LS, kabel, måling, HS, regional etc.  8500-serien er helt ny, og RENblader utarbeides i den serien nå.  Det foreligger derfor pt. ikke noen egne RENblader kun for beredskapsområdet.

Resultater etter søk på "Beredskap" i RENbladsøk

Under vises resultatet av et søk etter "beredskap" i RENbladsøket.

X
X
X
X
X
Viser 50 dokumenter.
Nr
Oppdatert
Innhold
850028.08.2015

8500Beredskap - oppsett av transportplanBladet Inneholder veiledning for hvordan man setter opp en transportplan for store enheter som krafttransformatorer og liknende i en beredskapssituasjon. Planer for enheter tyngre enn 70 tonn bør overlates til Statnett Transport eller tilsvarende i sin helhet, og metodikken i dette RENblad bygger på anbefalinger fra dem.

... og liknende i en beredskapssituasjon. Planer for enheter tyngre enn 70 tonn bør overlates til ... Beredskap ... NR 8500 VER 1.0 / 2015 Beredskap - oppsett av transportplan Beskrivelse: Bladet ... Last ned | Se versjoner
768305.05.2017

7683Stasjonsanlegg 36-420kV - OmrådesikringRENbladet skal gi en innføring i hvilke krav som stilles til områdesikring av transformator- og koblingsstasjoner.

... energilovens beredskapskapittel. Beredskapsklassifiseringen tar utgangspunkt i de klassiske nettnivåer. ... forbyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen» (beredskapsforskriften ... bfe) krav ut fra anleggets ... transformatorstasjoner under 10MVA er ikke klassifisert iht. beredskapsforskriften. Men ved viktige forsyningsobjekter ... Last ned | Se versjoner
730817.04.2013

7308Regionalnett - NødstrømsaggregaterStasjonære og transportable nødstrøms-aggregater er viktige komponenter i en netteiers beredskap. Dette bladet skal gi en oversikt over de sjekkpunkter og rutiner som bør inngå i et rutinemessig og strukturert vedlikehold av disse.

... er viktige komponenter i en netteiers beredskap. Dette bladet skal gi en oversikt over de ... Last ned | Se versjoner
100203.08.2010

1002Internkontroll - HMS - lover og forskrifterHMS - lover og forskrifter

... samfunnssikkerhet og beredskap, DSB 4 5. Sivilforsvarsloven 4 5.1. Kort om lovverket 4 6. ... samfunnssikkerhet og beredskap, DSB 6 7.4. Viktige oppgaver: 6 8. Forurensningsloven 6 8.1. Hvem gjelder loven ... samfunnssikkerhet og beredskap, DSB DSB, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, forvalter lover med ... Last ned | Se versjoner
810002.05.2013

8100Regional- og distribusjonsnett - KraftsystemplanDenne REN-anbefalingen angående kraftsystemutredning omfatter utredning av elektriske anlegg som krever anleggskonsesjon, i hovedsak regional- og sentralnett. Den berører også samordning mellom regional- og distribusjonsnett.

... risikoeksponeringen i utredningsområdet bør beskrives. Beredskap Feilrettingstider og kriterier/målsettinger som ... Last ned | Se versjoner
100103.08.2010

1001Internkontroll - Hva er HMS?Hva er HMS?

... vassdragsregulanter, fordelingsverk og visse andre selskaper i nær tilknytning gjelder egne regler for beredskap både ... i fred og krig. Viser til NVE og Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO). Forskriften ... ... Lokaliteter ... Brannvern ... Elek. utstyr og anlegg ... Brannfarlig vare ... Beredskap ... Last ned | Se versjoner
202423.04.2013

2024Regional- og Distribusjonsnett luft - Vedlikehold - LinjeryddingDette REN bladet omtaler krav til skogrydding i nye og eksisterende linjetraseer for høyspenning og lavspenningslinjer.

... Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 4. Grunneieravtaler for det aktuelle området. 5. Driftsleders ... samfunnssikkerhet og beredskap Paragraf nr.50 av 2 / 1996 s.961, Maskinell linjerydding under spenningsførende ... Last ned | Se versjoner
204107.02.2013

2041Sentral-Regional nett - distribusjonsnett luft – Linjerydding - strategiDette REN blad omtaler strategiske vurderinger for håndtering av linjetrase basert på REN anbefaling 2024 linjerydding.

... sikkerhetskrav, og etablering av dokumentasjon i oppdragsgivers systemer. Avtalen kan også inneholde beredskaps ... oppdragsgivers systemer. Avtalen kan også inneholde beredskaps krav i perioden. Momenter: ... Kan ... Last ned | Se versjoner
410810.05.2016

4108Lavspenningsnett -Avtale for entreprenørtjenesterAvtale om prekvalifisering for entreprenørtjenester

... d) sikrings- og sikkerhetstiltak, e) beredskapsrom/kommandoplasser, ... (beredskapsforskriften) §§ 6-1 og 6-2. 2. Jeg har satt meg inn i beredskapsforskriften, særlig §§ 6-1 og 6-2. ... fordelingsnett som leverer kraft til viktige forsvarsanlegg og andre beredskaps- og samfunnsviktige virksomheter, ... Last ned | Se versjoner
603804.02.2014

6038Nettstasjon - I bygg - Branntekniske kravDet skal bygges nettstasjonsrom som tilfredsstiller forskriftskrav og norm krav

... (Viktige kunder, i forhold til beredskap m.v.) 2.1.6.3. For oljefylte transformatorer med oljevolum ... en risikovurdering med hensyn på leveringspålitelig og beredskap om det skal etableres brannsikker ... Last ned | Se versjoner
false null [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]

Du har endret selskapsmerknaden for dette dokumentet. Vil du lagre oppdateringen?