Informasjon om Prisindeksering av RENs produkter

REN indeksjusterer hvert år prisene på produktene.
Under listes opp hvilke justeringer som generelt er utført på våre tjenester og produkter.

 • Prisjustering 2016: Prisene ble justert opp med 2.51% med effekt fra 1.1.2016
   
 • Prisjustering 2015: Prisene ble justert opp med 4.66% med effekt fra 1.1.2015
   
 • Prisjustering 2014: Prisene ble justert opp med 3,94 % med effekt fra 1.1.2014
   
 • Prisjustering 2013: Prisene ble justert opp med 5 % med effekt fra 1.1.2013
   
 • Prisjustering 2012: Prisene ble justert opp med 1,2% (KPI-justering) pr. 1.7.2012
   
 • Prisjustering 2011: Prisene ble justert opp med 1,9% (KPI-justering) pr. 1.7.2011

Det er styret i REN AS som fastlegger retningslinjer for hva som skal legges til grunn for justeringene.

Styret vedtok i 2013 at fra prisene skulle knyttes opp mot utviklingen av gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i kraftforsyning på Universitets- og høgskoleutdanning (over 4 år, nivå 7-8). Indeksjusteringen i 2014, 2015 og 2016 er således utført på basis av de tallene.