Hovedfaggruppen

Hovedfaggruppen

Hovedfaggruppen er RENs viktigste faggruppe, da den virker styrende på en del av RENs virksomhet. Denne faggruppen tar for seg tekniske saker, og avklaringer spesielt mot DSB, samt prioriteringer av prosjekter og FoU.  Deler av faggruppen har sine spesialfelt innenfor Luft, nettstasjoner og kabel. Faggruppen får også alle RENBlad til høring.  I denne gruppen er svært mange av aktørene innenfør bransjen representert:  EnergiNorge, KS Bedrift, Telenor, de store nettselskapene i Norge, DSB og Nkom.

Hovedfagsgruppen pr. 25.11.2016 består av følgende medlemmer:

Navn Selskap
Alf Karlsvik TrønderEnergi Nett AS
Fredd Arnesen Troms Kraft Nett AS
Espen Masvik Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap
Frank A. Olsen Telenor Norge AS
Frank Boholm Lyse Elnett AS
Gunnar Vassbotn Sogn og Fjordane Energi AS (SFE)
Henning Torset Nordmøre Energiverk AS (NEAS)
Idar Dahl Mørenett AS
Jan Andreassen Skagerak Nett AS
Jan-Ingvald Johansen Telenor Norge AS
Jon-Bjarte Carlsen BKK Nett AS
Jørn Berntzen Hafslund Nett AS
Kjell Ødegård Hafslund Nett AS
Kjetil Sagen EnergiNorge AS
Kristin H. Lind EnergiNorge AS
Kristin Wang EB Nett AS
Kristoffer Sletten Istad Nett AS
Kåre Frøytland Lyse Elnett AS
Kåre Olav Bratberg NTE Nett AS
Martin Eldrup Skagerak Nett AS
Svein Roar Jonsmyr Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)
Syvert Augland Agder Energi Nett AS
Tarjei Solvang Nordlandsnett AS
Terje Taraldsen Agder Energi Nett AS
Tormod Leistad Eidsiva Energinett AS
Torstein Valla HelgelandsKraft AS
Vidar Dale NTE Nett AS

 

Deltakelse i gruppen: Hvis du ønsker å delta i hovedfaggruppens møter og arbeid, ta kontakt med prosjektleder.

Prosjektleder for Hovedfagsgruppen er Stig Fretheim, REN.

Prosjektdeltakere fra REN er: