RENs FOU-prosjekter

REN har tatt initiativ til flere FoU-prosjekter, og fått støtte fra forskningsrådet til dette. Noen av FoU-prosjektene styres og ledes av REN, mens andre kjøres mer i regi av eksterne (f.eks. SINTEF) hvor REN da bare er med i prosjektene og sørger for rapportering/finansiering etc.

Nedenfor er de pågående FoU-prosjektene listet opp med medlemmene i disse.

FoU Prosjektgruppe for Kabel

Denne FoU-gruppen ser på hvordan kabler kan belastes i ulike typer masser og ved ulike forlegningsmåter som  ved bruk av rør, ved nærføring, samt kryssing av vei og annen infrastruktur. Gruppen vil søke konkrete termiske målinger for ulike føringer og ved ulike masser

Prosjektleder: Kåre Espeland, REN
Andre prosjektmedlemmer fra REN:  Bjørn Haukanes

Bidragsytere i prosjektet:

Kontaktperson Selskap
Atle Heggem Orkdal Energi AS
Dag Henning Bakkum Vang Energiverk KF
Fazel Hamidi Skjåk Energi KF
Halvard Hjorthol Sykkylven Energi AS
Johan Loof Stange Energi Nett AS
Knut Rydland Skagerak Nett AS
Knut Stornes HelgelandsKraft AS
Kristoffer Sletten Istad Nett AS
Lars Solbjorg OPI
Kåre Olav Bratberg NTE Nett AS
Olav Stensli Hadeland Energinett AS
Peter W. Kirkebø Mørenett AS
Svein Ove Ånsløkken Gudbrandsdal Energi AS
Terje Sætre Lyse Elnett AS
Vidar Solheim Hafslund Nett AS
Øystein Velure Hallingdal Kraftnett AS

 

FoU Prosjektgruppe for Småkraft

REN AS og SINTEF Energi AS samarbeider om et FOU-prosjekt vedrørende alternative løsninger for integrasjon av distribuert produksjon.

Prosjektledere: André Indrearne, REN og Henning Taxt, SINTEF.

Eksterne medlemmer i prosjektet:

Navn Selskap
Anders Hagehaugen Eidsiva Nett AS
Arne Tefre Sunnfjord Energi AS
Atle Isaksen SFE Nett
Bjørn Aune Helgelandskraft AS
Bjørn B. Pedersen Nordlandsnett AS
Dag H. Bakkum Vang Energiverk
Henning Taxt SINTEF Energi AS
John Magne Herre Voss Energi AS
Lars H. Seim Lyse Elnett AS
Leif Inge Schølberg AS Eidefoss
Magne Kolstad SINTEF Energi AS
Rolf Håkan Josefsen Agder Energi Nett AS
Rune Paulsen NTE Nett AS
Ruth Helene Kyte BKK Nett AS
Sigurd Bakkejord Troms Kraftnett AS

 

FoU Prosjektgruppe for Stolper ("Creosub-prosjektet")

Prosjektet skal teste ny teknologi for å erstatte kreosot som beskyttelse av jernbanesviller, tømmerbroer og stolper. Et sentralt spørsmål er om ny impregnering uten miljøgifter som tåler norske forhold kan være aktuell, testing av impregneringsmetoder ut fra holdbarhet og aldring er sentralt.

Prosjektleder: Stig Fretheim, REN
Andre prosjektmedlemmer:  Kim A. Boska, Elektroutvikling AS

Følgende selskaper bidrar i prosjektet:

Selskap
Norsk Treteknisk Institutt
Moelven Limtre AS
Scanpole AS
Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen Rechts, Tyskland
Osmose Germany, Tyskland
Fürstenberg-THP GmbH, Tyskland
Arch Timber Protection Limited, UK

 

FoU Prosjektgruppe for pålitelige skjermtilkoblinger i kabelsystem

Hovedmålet med prosjektet er å etablere retningslinjer for testing og installasjon av skjermtilkoblinger i kraftkabler for å unngå fremtidige feilsituasjoner og for å øke kabelnettets pålitelighet.

Med dette prosjektet ønsker vi å samle nødvendige kunnskap for å finne feilårsakene og bruke denne informasjonen til å foreslå en internasjonal kvalifiseringstest for nytt utstyr. I tillegg vil en enkel men robust metodikk for beregning av skjermstrøm utvikles.  Målet med prosjektet er at det skal føre til mindre fremtidige feil, som gir en mer pålitelig kraftforsyning.

Prosjektet er et samarbeid mellom norske nettselskap, kabelprodusenter og utstyrsleverandører, NTNU, SINTEF Energi og REN

Prosjektleder: Marius Engebrethsen, REN AS

Øvrige bidragsytere i prosjektet:

Kontaktperson Selskap
Arve Ryen Nexans Norway AS
Fredd Arnesen Troms Kraft Nett As
Frode Foss Ensto Nor AS
Glenn Atle Sommerfelt Melbye Skandinavia AS
Gunnar Snarteland Vest-Telemark Kraftlag AS
Hans Lavoll Halvorson SINTEF Energi
Idar Dahl Mørenett AS
Lars I. Palmqvist ABB AB
Per Christian Olving Ensto/TE Raychem GmbH
Roger Gulliksen Maxeta AS
Terje Falla Procab AS
Thomas Sire Eidsiva Nett AS
Vidar Solheim Hafslund Nett AS