Flere nyheter fra www.ren.no

Her er en større oversikt over de siste nyhetene som har ligget på forsiden av www.ren.no.  For enda flere og eldre nyheter, se nyhetsarkivet.

HØRING AUGUST 2017

5 nye RENblad innenfor AUS og endringer i ett RENblad for prosjektering av kabelskap

Les mer
REN-Nytt nr. 2 2017

REN-Nytt nr. 2 er publisert med saker om blant annet fordelingstransformator med automatisk trinnkobling, nye REN 3D-tegninger, temasider om Metodedager og referat fra vårens temadager.

Les mer
Høring mai 2017

Det er fem RENblader på høring i mai, som alle handler om RENblader innen luftnett.

Les mer
REN Kostnadskatalog revisjon 1-2017

Ny versjon av kalkylemalene er lagt ut, med årets prisjustering, og noen endringer i budsjettkoder. Les om endringene her.

Les mer
Presentasjonsfiler fra Brukermøte REN Prosjektsystem 2017

Her er presentasjonsfiler fra Brukermøte REN Prosjektsystem, som ble arrangert på Gardermoen 10. mai 2017.

Les mer
Temadager luftnett - 2017

Her er presentasjonsfiler fra Temadager luftnett, som ble arrangert 19. - 20. april 2017

Les mer
Temadager Overspenningsvern og jording - 2017

Her er presentasjonsfiler fra Temadager Overspenningsvern og jording, som ble arrangert i Bergen 7. - 8. mars 2017

Les mer
REN-Nytt nr. 1 2017

REN-Nytt nr. 1 er publisert med saker om korrosjonsproblematikk, Skagerak Netts rekorddelegasjon til Metodedagene, status-oppdatering fra FoU-prosjekter og beredskap for GIS-anlegg.

Les mer
HØRING JANUAR 2017

Høringen i januar inneholder bl.a. tre helt nye RENblader innen AUS og ett nytt om løsninger for plassering av skap for overvåking av komponenter og/eller lagring av AMS-data

Les mer
Nye faktura-adresser for REN AS pr. 1. januar 2017

Vi har fått nye fakturaadresser og er registrert i ELMA fra 1.januar 2017. Alle som sender faktura til REN AS må oppdatere faktura-adresser/faktura-metoder.

Les mer
REN-Nytt nr. 6 2016

REN-Nytt nr. 6 er publisert, med blant annet informasjon om nye RENblader, oppdatering av Planbok, RENs satsingsområder for 2017 m.m. Delta også i RENs julenøtter.

Les mer
Høring II - november 2016

Det er lagt ut en revidering av RENblad 6010 på høring, med nye kapitler og flere og nye tegninger m.m.

Les mer
REN-Nytt nr. 5 2016

REN-Nytt nr. 5 er publisert, med blant annet informasjon om beredskapsordning for sjøkabelanlegg, arbeid under spenning, nytt RENblad om prosedyre for ekom-arbeid i lavspentsone m.m.

Les mer
Temasider Rettigheter på www.ren.no

REN lanserer "Temasider Rettigheter" her på www.ren.no. Sidene inkluderer oversikt over lover og forskrifter (gjeldende samt opphevede), sider om arealplanlegging, rettighetserverv og relevant rettspraksis mv.

Les mer
REN-Nytt nr. 4 2016

REN-Nytt nr. 4 er publisert, med blant annet informasjon om RENs nye rettigheter-temasider på www.ren.no, mye nytt fra oppdaterte og nye RENblader om nettstasjoner, ny-ansettelse i REN m.m.

Les mer
Høring September 2016

RENblad 8310 er på høring i september, og det handler om erstatningsprinsipper. Dette er et RENblad som arbeidsgruppen innen rettigheter har utarbeidet.

Les mer
Ny versjon av netLIN: 3.24

Det er lagt ut ny versjon av netLIN pr. 30. juni 2016, med ny stor avstandskontroll-funksjon og feilfikser/forbedringer. Brukere oppfordres til å oppdatere.

Les mer
Høring II - juni 2016

RENblad 7683 som er på høring gir en innføring i hvilke krav som stilles til områdesikring av et stasjonsanlegg

Les mer
REN-Nytt nr. 3 2016

REN-Nytt nr. 3 er publisert, med blant annet informasjon om CreoSub-prosjektet, Invitasjon til NM i energimontørlærlinger m.m.

Les mer
REN inviterer til spørreundersøkelse

REN i samarbeid med SINTEF inviterer ingeniører, prosjektledere eller fagansvarlige til spørreundersøkelse om feil på skjermtilkoblinger, som ledd i et forskningsprosjekt

Les mer